Yrittäjä

Lisää yrityksesi tiedot
Suomen Puhelinluetteloihin


Österbottens Fiskeriförsäkringsförening / Pohjanmaan kalastusvakuutusyhdistys

Kotisivut:

Y-tunnus: 0216825-3

Osoite: Fiskets Hus Fiskstranden ,

65100 Vasa

Sähköposti:

Toimialat:

Puhelinnumerot:
Österbottens Fiskeriförsäkringsförening: 0500262001

Österbottens Fiskarförbund r.f. grundades 1930 och utgör en sammanslutning av 99 medlemsorganisationer; för närvarande av 50 delägarlag, 43 fiskargillen och 6 fiskeområden. Verksamhetsområdet omfattar kustkommunerna från Karleby i norr till Kristinestad i söder.

Fiskarförbundet arbetar med frågor i anknytning till näringsmässigt fiske, vattenägandet, fiskevården, rådgivning, utveckling och information. Fiskarförbundet har en central roll när det gäller att utveckla fiskerinäringen och befrämja konsumtionen av inhemsk fisk.

Österbottens Fiskarförbund r.f. perustettiin vuonna 1930. Liitto koostuu yhteensä 99 jäsenorganisaatiosta; tällä hetkellä 50 osakaskunnasta, 43 kalastusseurasta ja 6 kalastusalueesta. Toiminta-alue kattaa rannikkokunnat Kokkolasta pohjoisessa Kristiinankaupunkiin etelässä.

Fiskarförbundin työ liittyy kalastukseen elinkeinona, vesialueiden omistukseen, kalastusaluetoimintaan, kalavesien hoitoon, neuvontaan, kehittämiseen ja tiedottamiseen. Fiskarförbundetilla on keskeinen rooli kalastuselinkeinon kehittämisessä ja kotimaisen kalan kulutuksen edistämisessä.

kuva

Parhaat palvelut

Österbottens Fiskeriförsäkringsförening / Pohjanmaan kalastusvakuutusyhdistys logo